top of page
DSC_4941.jpg

NADA-Cafe

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) er en form for øre-akupunktur, hvor tynde, korte nåle placeres strategisk i øret for at stimulere kroppens nervesystem. De 5 specifikke punkter har vist sig at være en indgang til at påvirke krop, nervesystem og sind i gavnlige retninger.

NADA-behandling er kendt for at reducere stress, lindre angst, forbedre søvnkvaliteten og mindske smerter.

Det er således vigtigt at se NADA, som en metode, der hjælper med at stabilisere organismen, såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.

NADA-metoden rummer et meditativt element. Målet er, at klienten får kontakt til sig selv og egne ressourcer.

NADA er tænkt som støtte i et psyko-socialt recovery-forløb som regel af længere varighed.

NADA kan have effekt på fysiske symptomer som søvnproblemer, motorisk uro, stress, træthed, muskelspændinger, kramper, tics, rysten, kvalme og abstinenssymptomer.

NADA kan have effekt på Psykiske symptomer som stoftræng (herunder også nikotin), psykisk, uro og stress, tankemylder, aggression, angst, panikanfald, søvnløshed, mareridt, depression og koncentrationsevne.

Hvordan foregår behandlingen?

NADA er de samme fem akupunkturpunkter i begge ører. Nålene sidder i ørerne i ca. 45 min. med standard-nåle (ikke permanente nåle) i rolige omgivelser. Det er vigtigt, at man sidder (eller ligger) i ro med nålene under forløbet. NADA er oprindeligt udviklet som en gruppebehandling, men kan også gives enkeltvis.

Det er ikke tilladt at drikke kaffe under behandlingen eller anvende mobiltelefon/tablets eller læse under behandlingen, da det nedsætter effekten.

På klinikken kan NADA gives sammen med infrarød varmetæppe eller som selvstændig behandling.

NADA kan anvendes til lindring her og nu ved f.eks. stress, abstinenser, angst eller søvnproblemer.

Ved spørgsmål kontakt mig endelig.

NADA-cafe deltagelse koster 125,- pr. gang. Tilmelding er nødvendigt!

bottom of page